LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,  Aras 5, Menara KBS, Putrajaya.
Tel : 03-8871 3540 / 3556 / 3579   Faks : 03-8888 8772     email : exam@kbs.gov.my


PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN

PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Sila isi No Kad Pengenalan : Cth : 841101019999
 PERMOHONAN DITUTUP PADA 2 MEI 2017