LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,  Aras 5, Menara KBS, Putrajaya.
Tel : 03-8871 3551 / 3556 Faks : 03-8888 8772     email : exam@kbs.gov.my


PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN

 

PERMOHONAN DITUTUP PADA 28 Ogos 2020.