LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,  Aras 5, Menara KBS, Putrajaya.
Tel : 03-8871 3551 / 3556 / 3559     Faks : 03-8888 8772    


PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

 

PERMOHONAN DITUTUP PADA 11 NOVEMBER 2018<.