LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,  Aras 5, Menara KBS, Putrajaya.
Tel : 03-8871 3579 / 3556 / 3540 / Faks : 03-8888 8772


PEPERIKSAAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Sila isi No Kad Pengenalan : Cth : 841101019999
 


1.Semua Calon Gred 29 dan 41 DIWAJIBKAN untuk mengambil peperiksaan Kertas 2 (Pembentangan).
2.Calon-calon yang lulus mana-mana Bahagian adalah DIKECUALIKAN daripada mengambil Bahagian berkenaan sekali lagi.